PRIČE SA DRUGE STRANE: UNMIK POKRENUO PLATFORMU ZA SARADNJU SA MLADIM LJUDIMA NA KOSOVU

17 Jan 2017

PRIČE SA DRUGE STRANE: UNMIK POKRENUO PLATFORMU ZA SARADNJU SA MLADIM LJUDIMA NA KOSOVU

PRIČE SA DRUGE STRANE

Studenti prava, političkih nauka i lokalne uprave naveli su korupciju, nepotizam, nezaposlenost, nastavne programe, izolaciju mladih i nerešene probleme iz prošlosti kao ključne izazove koji utiču na mlade ljude na Kosovu.

17. januar 2016, Priština - UNMIK je nedavno pokrenuo Dane otvorenih vrata za mlade ljude na Kosovu, održavanjem Radnog sastanka pod nazivom “Priče sa druge strane: Percepcija naspram Realnosti”. Ovaj događaj je prošlog meseca okupio 27 studenata prava, političkih nauka i lokalne uprave iz albanske, srpske, bošnjačke i romske zajednice na Kosovu.

Učesnici iz različitih zajednica su na ovom skupu razmenili svoje priče u toku dve tematske rasprave, u kojima je diskutovano o institucijama UN-a i sadašnjoj ulozi UNMIK-a na Kosovu, a zatim održana advokatska vežba u mešovitim radnim grupama.

Studenti prava su bili u većini, ali je prisustvo nekoliko studenata političkih nauka i lokalne uprave stvorilo dinamičnu diskusiju i produbilo razgovor.

Prvim delom sastanka predsedavao je šef UNMIK-a, Zahir Tanin, specijalni predstavnik generalnog sekretara (SPGS), uz prisustvo predstavnika UNMIK-a iz Odseka za pravosuđe, Kancelarije za ljudska prava i Kancelarije za podršku zajednicama, koji su prisutnima pojasnili ulogu UNMIK-a u pružanju podrške mladim ljudima na Kosovu.

SPGS je naglasio značaj mladih ljudi na Kosovu i pozvao ih da budu aktivniji u ostvarivanju međuetničke saradnje. SPGS Tanin je istakao da većina problema na Kosovu pogađa sve zajednice i da je zbog toga potrebno tražiti zajednička rešenja. Takođe je ukazao na značaj događaja kao što su “Priče sa druge strane”.

Nakon što su predstavnici glavnih sektora UNMIK-a završili svoja izlaganja, učesnici su želeli da saznaju više o međunarodnim mehanizmima zaštite ljudskih prava koji su dostupni građanima Kosova, kao i o učešću UNMIK-a u rešavanju pitanja loših ekonomskih uslova i nezaposlenosti mladih na Kosovu.

Tokom drugog dela sastanka, učesnici su razgovarali o problemima koji njih kao mlade ljude na Kosovu najviše opterećuju i pokušali da pronađu zajednička rešenja.

Vežba je bila zasnovana na analizi “Drveta problema”, što je učesnicima dalo mogućnost da sagledaju realne i percipirane uzroke socijalnih problema i da ih rešavaju delovanjem u okviru zajednice ili pravnim sredstvima.

Učesnici su naveli korupciju, nepotizam, nezaposlenost, nastavne programe, izolaciju mladih i nerešene probleme iz prošlosti kao ključne izazove koji utiču na mlade ljude na Kosovu.

U živoj diskusiji, učesnici su tvrdili da su mediji i obrazovanje moćni kanali preko kojih se može promeniti status kvo, ali su i uvideli da su oba sistema i dalje jako politizovana i da nisu u stanju da odgovore na postojeće potrebe.

U toku diskusije o rešenjima, učesnici su razmatrali ulogu Lokalnog omladinskog akcionog saveta u zalaganju za omladinska dešavanja na opštinskom nivou i načine da se poveća vidljivost rada Lokalnog omladinskog akcionog saveta.

Tema političkog dijaloga između Beograda i Prištine podstakla je debatu o sadržaju postignutih sporazuma i o neupućenosti javnosti u te sadržaje, što, prema mišljenju učesnika, povećava mogućnost političke manipulacije javnosti. Učesnici su naglasili da bi mladi ljudi, posebno mladi pravnici, mogli da odigraju ključnu ulogu u jačanju svesti javnosti i podržavanju procesa dijaloga vođenjem kampanje na društvenim mrežama, slanjem jasnih i kreativnih poruka o stvarnom sadržaju sporazuma.

Razmene mišljenja i međuetnički sastanci omladine, kao što je ovaj koji je organizovao UNMIK, ocenjeni su kao osnovni pokretači pozitivnih promena, a učesnici se nadaju i da će Regionalna kancelarija za saradnju mladih početi sa radom, kako je dogovoreno na Samitu lidera Zapadnog Balkana u julu 2016. godine.

Na skupu su pokrenuta mnoga druga pitanja “sa druge strane”, a studenti su ponudili svoje ideje za pronalaženje rešenja. Učesnici su pozvali rukovodstvo UNMIK-a da podrži još ovakvih okupljanja, ukazavši na njihov značaj - kako zbog upoznavanja sa ulogom institucija UN-a na Kosovu tako i zbog susreta s vršnjacima iz drugih etničkih zajednica - mogućnosti koje im nisu na raspolaganju ni u svakodnevnom životu ni na univerziteskim studijama. Ubrzo nakon ovog okupljanja, učesnici su nastavili komunikaciju na novoosnovanoj grupi na Fejsbuku.

Ovaj događaj organizovali su službenici UNMIK-a zaduženi za pitanja mladih, u saradnji sa Odsekom UNMIK-a za pravosuđe i volonterima UN-a. Misija UN-a na Kosovu nastaviće da organizuje događaje za omladinu na Kosovu i u 2017. godini.

UNMIK SRSG TANIN's address to Kosovo's 32 university students