SPECIJALNI IZASLANIK GENERALNOG SEKRETARA POSETIO OPŠTINU LIPLJAN

Specijalni izaslanik Generalnog Sekretara razgleda Pravoslavnu crkvu Svetog Flore i Lavre u Lipljanu

previous next
24 Jan 2017

SPECIJALNI IZASLANIK GENERALNOG SEKRETARA POSETIO OPŠTINU LIPLJAN

Specijalni izaslanik generalnog Sekretara Zahir Tanin rukuje se sa gradonačelnikom opštine Lipljan Imrijem Ahmetijem nakon potpisivanja ugovora o prenosu vlasništva nad UNMIK 4x4 vozilom.

Potreba za generisanjem zaposlenosti i trajnoj potrebi pomirenja među kosovskim etničkim zajednicama, bile su dve teme o kojima su razgovarali Specijalni izaslanik Generalnog Sekretara UNMIK-a G. Zahir Tanin i njegov tim sa gradonačelnikom i čelnicima zajednica tokom posete opštini Lipljan 20. Januara.

Specijalni izaslanik generalnog Sekretara UNMIK-a G. Zahir Tanin i delegacija u kojoj su bili njegov zamenik, G. Kristof Koleman, bili su primljeni od strane gradonačelnika Lipljana G. Imrija Ahmetija i njegovog osoblja. Nakon završetka posete, Specijalni izaslanik Generalnog Sekretara UNMIK-a G. Zahir Tanin donirao je vozilo 4x4 opštini, koja do sada nije imala takvo vozilo zbog mera štednje, a pre nastavka posete značajnim kulturnim mestima zajedno sa gradonačelnikom.

Gradonačelnik Ahmeti proba u opštini Lipljan novo vozilo, donirano od strane UNMiK-a.

Specijalni izaslanik generalnog Sekretara UNMIK-a G. Zahir Tanin pohvalio je napore gradonačelnika Ahmetija da vodi zajednicu na miran i uključiv način. Gradonačelnik Ahmeti je rekao da, dok  njegov grad ima predstavnike svih etničkih grupa u poslovnom sektoru, uz dobru suradnju među svim zajednicama, najveći izazov s kojima se suočava opština je stvaranje radnih mesta za sve stanovnike.

Pravoslavna crkva Svetog Flore i Lavre u Lipljanu.

Specijalni izaslanik generalnog Sekretara UNMIK-a G. Tanin dao je podršku opštinskim nastojanjima i ohrabrio konkretne korake ka rešavanju pitanja nestalih lica, veću uključenost žena u civilno društvo i pomirenje medju etničkim zajednicama. Svi su se složili oko stava Specijalnog izaslanika generalnog Sekretara UNMIK-a da” je važno da povezujemo mlade sa budućnošću a ne sa prošlošću”.

Specijalni izaslanik generalnog Sekretara UNMIK-a potvrdio je svoju volju da bude posrednik u nastojanjima ka društvenom pomirenju.

UNMIK-ova delegacija , Zamenik Specijalnog izaslanika Generalnog Sekretara Koleman (levo) i  Specijalni izaslanik Generalnog Sekretara, sede sa osobljem gradonačelnika Ahmetija u opštini Lipljan.    

Delegacija UNMiK-a je takodje posetila pravoslavnu crkvu Svetog Flore i Lavre u Lipljanu, mesto gde se odvijaju radovi restauracije koje finansira Evropska Unija a implementira UNDP, a posetili su i lidera kosovskih Hrvata i katolickog sveštenika Don Matea Palića u katoličkoj crkvi Sveti Nikola u Janjevu. Don Mateo je informisao delegaciju o istoriji Janjeva i o svojoj zajednici, a pozdravio je medjunarodno interesovanje za njih i izdrazio nadu da će evidentna dobra volja ohrabriti konkretnu podršku i investicije za zajednicu.

Specijalni izaslanik generalnog Sekretara  se zahvaljuje lideru  kosovskih Hrvata i katoličkom svešteniku Don Mateu Paliću, nakon posete katoličkoj crkvi Sveti Nikola u Janjevu.