Razmišljanje izvan uobičajenih okvira o problemima ljudskih prava tokom pandemije kovida 19

28 May 2020

Razmišljanje izvan uobičajenih okvira o problemima ljudskih prava tokom pandemije kovida 19

Uprkos ograničenjima uvedenim kao rezultat globalne pandemije, mladi ljudi iz Mitrovice doživljavaju neke nove slobode – uz obuku preko interneta koja im pomaže “da razmišljaju izvan uobičajenih okvira.”

Niz obuka o ljudskim pravima, organizovane od strane nevladine organizacije Sinergija, koje su prvobitno planirane da budu održane uživo, prebačene su na internet kao odgovor na mere zatvaranja. Obuke preko interneta bile su posvećene ljudskim pravima i pratećim izazovima u kontekstu pandemije kovida 19.

Ukupno osamnaest radionica, uključujući četiri od kako su uvedene mere organičenja, održane su do sada. Radionice su posvećene različitim segmentima vezanim za rodnu ravnopravnost, nenasilnost, razgovorima o ljudskim pravima u trenutnoj situaciji, uključujući i pravo na pristup zdravstvenoj zaštiti kao i slobodi kretanja. Časovi na internetu su takođe obuhvatili i prikazivanje kratkog filma, razgovor o studiji slučaja i igru zamene uloga. Radionice su se takođe bavile procenom implikacija kovida 19 na ljudska prava i potrebom da se ljudska prava u trenutnoj situaciji zaštite i promovišu.

Nenad Jovanović, 21, čest ucesnik u Sinergijinim projektima, rekao je da mu je prisustvo na obukama pružilo novu perspektivu.

“Promenio sam način razmišljanja. Mnogobrojne radionice i obuke na kojima sam učestvovao pružile su mi priliku da upoznam ljude različitih društvenih i kulturoloških pripadnosti. Ovo mi je pomoglo da se dalje razvijam i promenim neke stavove koje sam imao ranije.”

On je dodao da je veoma zainteresovan za ljudska prava i da se nada da će nastaviti da uči i radi za dobrobit svoje zajednice.

“Takođe sam uvideo koliko je važno da se nasilje ne prikriva i ovo je pomoglo velikom broju mojih prijatelja da reše svoje probleme,” dodao je Nenad.

Direktor Sinergije Miodrag Dančetović rekao je da je cilj igre zamene uloga, koja je odigrana na kraju sesije, bila da svaki od učesnika stavi samog sebe “u kožu” druge osobe i svako je dobio ulogu osobe koja se suočava sa određenim problemima vezanim za ljudska prava.

“Ovo je pomoglo mladim ljudima da osete empatiju prema onima koji se suočavaju sa kršenjem ljudskih prava i ojačaju razumevanje koncepta ljudskih prava,” istakao je on.

Jasmina Karma, 21, je takođe aktivna volonterka u projektima Sinergije. Ona je rekla da je posvećena unapređenju rodne ravnopravnosti, društvenoj inkluziji i jednakosti za sve – i da je naučila puno o ovim oblastima tokom obuka.

“Uz pomoć ovih obuka, postala sam osoba koja razmišlja izvan uobičajenih okvira.”

Rodna ravnopravnost i društvena inkluzija su najvažnija pitanja u društvu, dodala je ona.

“Kao jedna od liderki ‘Tima žena’ u Sinergiji, ohrabrujem sve devojke i žene da nastoje da ostvare svoje ciljeve i bore se za rodnu ravnopravnost i ljudska prava.”

Dančetović je istakao da je Sinergija posvećena osnaživanju mladih ljudi kako bi postali jači i razvili snažnu osnovu za poštovanje ljudskih prava a u cilju rada za dobrobit njihovih zajednica.

“Izazov sa kojim smo se susreli na ovim obukama bio je kako ih učiniti zanimljivim i održati pažnju mladih učesnika, pored svih sadržaja dostupnih na internetu.”

Obuke na internetu deo su projekta koji podržava UNMIK nazvanog “Zalaganje za ljudska prava – jačanje zajednica.” Ukupno 350 učesnika učestvovalo je u projektu.

Dodatnih sedam obuka biće organizovano do sredine juna.