Smernice OHCHR-a o COVID-19 i dimenzijama ljudskih prava: Sada su dostupne i na albanskom i na srpskom jeziku!

27 Apr 2020

Smernice OHCHR-a o COVID-19 i dimenzijama ljudskih prava: Sada su dostupne i na albanskom i na srpskom jeziku!

KOVID-19 je ispit za društva, vlade, zajednice i pojedince. Vreme je za solidarnost i saradnju u suzbijanju virusa, i za ublažavanje mera, često nenamernih, koje su proizvod mera preduzetih za zaustavljanje širenja Kovida 19.

Poštovanje ljudskih prava širokog spektra, uključujući ekonomska i socijalna prava, i građanska i politička prava, predstavlja temelj za uspešan odgovor u oblasti javnog zdravlja i za oporavak od pandemije. 
 
Kancelarija Visokog komesarijata za ljudska prava Ujedinjenih nacija, koji je vodeći entitet UN-a za ljudska prava, pripremio je niz smernica o Kovid-19 i njegovim dimenzijama o ljudskim pravima u sledećim oblastima:
Pristup zdravstvenoj zaštiti; Vanredne mere; Da niko ne bude zapostavljen; Stambeni uslovi; Osobe sa invaliditetom; Starije osobe; Ljudi u pritvoru i ustanovama; Informisanje i učestvovanje; Stigmatizacija, ksenofobija i rasizam; Migranti, raseljena lica i izbeglice; Uticaj na društvo i ekonomiju; Hrana; Privatnost; Deca; Rodni aspekt; Voda i sanitarije; Domorodački narodi; Manjine; Međunarodne i unilateralne sankcije

Smernice OHCHR-a na engleskom jeziku možete preuzeti ovde: PDF iconeng_ohchr_covid-19_guidance.pdf

Srpski i albanski i prevod ovih vodiča, koje je prevodila Jedinica za prevođenje (UNMIK) u saradnji sa UNMIK-ovom kancelarijom za ljudska prava, možete preuzeti ovde:

Srpski: OHCHR smernice o COVID-19 i njegovim dimenzijama o ljudskim pravima: PDF iconsrb_ohchr_covid-19_guidance.pdf

Albanski: Smernice OHCHR-a o COVID-19 i njegovim dimenzijama o ljudskim pravima: PDF iconalb_ohchr_covid-19_guidance.pdf

Za ažurirane podatke posetite stranicu OHCHR-a Covid-19 vodič.