Të menduarit kreativ për çështjet e të drejtave të njeriut gjatë pandemisë Covid-19

4 Qer 2020

Të menduarit kreativ për çështjet e të drejtave të njeriut gjatë pandemisë Covid-19

Megjithë kufizimet e vendosura si rezultat i pandemisë globale, të rinjtë nga Mitrovica po përjetojnë disa liri të reja, me trajnime në internet, duke i ndihmuar ata të mendojnë në mënyrë kreative.

Një sërë trajnimesh për të drejtat e njeriut të organizuara nga OJQ-ja Sinergjia nga Mitrovica e veriut, fillimisht të caktuara të mbahen me praninë e personave, janë mbajtur në internet si reagim ndaj masave të izolimit. Trajnimet në internet tani janë përqendruar në të drejtat e njeriut dhe sfidat e ndërlidhura në kontekstin e pandemisë Covid-19.

Deri më tani janë mbajtur gjithsej 18 punëtori, përfshirë katër prej tyre që nga izolimi, duke përfshirë segmente të ndryshme që lidhen me barazinë gjinore dhe mosdhunën, dhe përqendrohen në diskutime rreth të drejtave të njeriut në situatën aktuale, përfshirë të drejtën në shëndetësi dhe lirinë e lëvizjes.

Mësimet në internet përfshijnë shfaqjen e një videoje të shkurtër,  diskutimin e studimeve të rasteve dhe një lojë me role. Punëtoritë vlerësojnë gjithashtu implikimet e COVID-19 në të drejtat e njeriut dhe nevojën për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e njeriut në situatën aktuale.

Nenad Jovanoviq, 21 vjeçar, një pjesëmarrës i cili ka marrë pjesë për një kohë të gjatë në projektet e Sinergjisë, tha se pjesëmarrja në trajnime i kishte dhënë një perspektivë të re.

"Unë kam ndryshuar mendjen. Shumë punëtori dhe trajnime ku kam marrë pjesë më dhanë një mundësi për të takuar njerëz me prejardhje të ndryshme sociale dhe kulturore. Kjo ndihmoi zhvillimin tim të mëtejshëm dhe ndryshimin e disa qëndrimeve. "

Ai tha se ishte shumë i interesuar në temat e të drejtave të njeriut dhe shpresoi të vazhdojë të mësojë dhe të punojë për të mirën e komunitetit të tij.

"Kam kuptuar gjithashtu rëndësinë e mosfshehjes së dhunës dhe kjo i ndihmoi shumë miq të mi të zgjidhnin problemet e tyre," shtoi ai.

Drejtori i Sinergjisë, Miodrag Dançetoviq tha se qëllimi i lojës së roleve, të luajtur në përfundim të seancave, ishte që secili person ta vendoste veten "në këpucët " e një personi tjetër, duke i caktuar një profil të dikujt që përballet me çështje të caktuara të të drejtave të njeriut.

"Kjo i ndihmon të rinjtë të përjetojnë ndjeshmëri për ata që përballen me shkelje të të drejtave të njeriut dhe të kuptojnë konceptet e të drejtave të njeriut," tha ai.

Jasmina Krama, 21 vjeçare, është një vullnetare tjetër aktive në projektet e Sinergjisë. Ajo tha se ishte një mbrojtëse e përkushtuar e barazisë gjinore, e përfshirjes sociale dhe barazisë për të gjithë - dhe kishte mësuar shumë në lidhje me këto tema nga trajnimet.

"Përmes këtyre trajnimeve, unë u bëra një person i aftë për të menduar në mënyrë kreative."

Barazia gjinore dhe përfshirja sociale ishin temat më të rëndësishme në shoqëri, tha ajo.

"Si një nga drejtueset e" Ekipit të Grave "në Sinergji, unë i inkurajoj të gjitha vajzat dhe gratë të ndjekin qëllimet e tyre dhe të luftojnë për barazinë gjinore dhe të drejtat e njeriut."

Dançetoviq tha se Sinergjia është e përqendruar në fuqizimin e të rinjve për t'i bërë ata të qëndrueshëm dhe të aftë të zhvillojnë një mjedis të fuqishëm të të drejtave të njeriut, në mënyrë që ata të mund të punojnë për të mirën e komuniteteve të tyre.

"Sfida e trajnimeve është se si t'i bëjmë ata të angazhohen dhe të mbajnë vëmendjen e pjesëmarrësve të rinj, duke ditur se ka shumë shpërqendrime të tjera në internet."

Trajnimet në internet janë pjesë e projektit të mbështetur nga UNMIK-u "Të mbrojmë të drejtat e njeriut: Ndërtimi i qëndrueshmërisë së komuniteteve". Në këtë projekt kanë marrë pjesë gjithsej 350 pjesëmarrës.

Deri në mes të qershorit do të mbahen edhe shtatë trajnime të tjera.