Stojimo uz Kosovo: UNMIK dostavlja hranu i higijenske pakete svim opštinama na Kosovu

11 Jun 2020

Stojimo uz Kosovo: UNMIK dostavlja hranu i higijenske pakete svim opštinama na Kosovu

Dok se Kosovo, zajedno sa ostatkom sveta, suočava sa onim što bi moglo postati jedno od najtežih perioda koje se pamti, UNMIK je obezbedio da prehrambeni i higijenski paketi stignu do svih opština kao deo šireg odgovora na KOVID-19.

Od ukupno 2159 paketa hrane i 1450 higijenskih paketa, poslednji je dostavljen 19. maja, i na opštinama je dalja distribucija.

Donacije su deo samo jednog aspekta UNMIK-ovog odgovora na KOVID-19, višemesečne pomoći, koja takođe uključuje donaciju lične zaštitne opreme i tehnoloških alata.

Član osoblja UNMIK-a priprema kutije spremne za dostavu u sedište UNMIK-a.

Specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef UNMIK-a Zahir Tanin pokrenuo je akciju 12. maja, predajom prve donacije gradonačelniku Kosova Polja, Burimu Berishi. SPGS Tanin je rekao da je inicijativa imala za cilj da dopre do zajednica u svim opštinama, posebno onim koje su najugroženije.

,,UNMIK je tu da podrži ljude, institucije, zajednice i budućnost Kosova. Ako je ova pandemija jednu stvar stavila do znanja, onda je to, da svet mora biti ujedinjen da bi prevazišao ovu prepreku; zajedno ćemo se boriti protiv ovog izazova," SPGS Tanin je rekao.

 SPGS Zahir Tanin i zamenik SPSG Christopher Coleman sa gradonačelnikom Kosova Polja, Burimom Berishom u sedištu UNMIK-a tokom donacije opštini.

Jemstvo gradonačelnka: Podrška tamo gdje je najpotrebnija

Kako su isporuke vršene tokom nedelje, gradonačelnici, direktori zdravstvenih ustanova, i druge lokalne vlasti bili su na raspolaganju da prime donacije, koje su ravnomerno raspodeljene u skladu sa potrebama opština.

Gradonačelnici širom Kosova zahvalili su UNMIK-u na donacijama i rekli da će obezbediti da paketi nađu put do najugroženijih ljudi u njihovim opštinama.

 

Gradonačelnik Gnjilana, Lutfi Haziri potpisuje papirologiju nakon UNMIK-ove donacije paketa hrane i higijene

Zahvaljujući SPGS-u na kontinuiranoj podršci misije, posebno u teškim vremenima, gradonačelnik Gnjilana, Ljutfi Haziri rekao je da ,,nemilosrdni virus'' ne priznaje religiju, etničku pripadnost ili zajednicu.

„Zahvaljujem misiji UN na Kosovu koja je preko svog predstavnika na Kosovu, Zahira Tanina donela u Gnjilan 93 paketa hrane i 40 paketa higijenskih proizvoda za porodice kojima je to bilo najpotrebnije.“

Šef UNMIK-ove kancelarije za podršku zajednicama, Leonid Markarian sa gradonačelnikom Kamenice, endronom Kastratijem ispred kamiona sa donacijom opštini, spremnom za istovar.   

Gradonačelnik Kamenice, Ćendron Kastrati rekao je da će pomoć biti isporučena na mesta gde je najpotrebnija tokom izazovnih dana koji slede.

,,Nekoliko sam puta rekao da ne možemo proći pandemiju a da ne budemo zajedno"

Gradonačelnik Severne Mitrovice, Goran Rakić rekao je da će ova pravovremena podrška ići najugroženijim porodicama u borbi protiv pandemije.

Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić i izvršna direktorka opštine Adrijana Hodžić potpisuju papirologiju tokom doniranja paketa opštini. 

Direktorka Sektora za zdravstvo Južne Mitrovice, Erseka Hasanaj Barani rekla je da dok se svet bori protiv pandemije KOVID-19, opština je dala sve od sebe da podrži porodice kojima je to najpotrebnije. 

„Sva pomoć koju dobijemo je zaista neophodna, s obzirom na finansijske probleme sa kojima se suočavamo kao opština''

 

Službenica UNMIK-a za civilna pitanja Dijana Simijonović nadgleda kretanje paketa tokom prenosa robe radi dalje distribucije severnim opštinama.

Prehrambeni paketi uključuju brašno, ulje, mleko, pirinač, testenine, sol, šećer, konzervirano meso, konzerviranu ribu; dok su higijenski paketi uključivali sapun, šampon, tečnost za pranje posuđa, deterdžent za pranje veša, pastu za zube, ženske higijenske proizvode i toaletni papir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štampanje radi prevencije - 3D štampači pomažu u borbi

Tokom prve nedelje donacija, šest 3D štampača i gotovo 150 paketa filamenta za štampanje štitnika za lice, donirano je i Inovacionom centru Gračanica i Centru za raznolikost i manjinski razvoj (SMAART) u Klokotu.

 

Šefica odeljenja za podršku misije UNMIK, Sendi Arnold istovara kutije 3D štampača i filamenta za Inovacioni centar Gračanica i Centar za raznolikost i manjinski razvoj (SMAART) u Klokotu.

Donacije se nastavljaju, na one od ranije, kao NVO LINK-u iz Mitrovice, ove organizacije rade u koordinaciji jedna s drugom na štampanju zaštitnih maski za lice kao donacija zdravstvenim radnicima koji su na prvoj liniji.

Šefica kancelarije za nabavku, Fatima Tafida i savetnica za mlade Iana Minochkina pripremaju papirologiju tokom isporuke 3D štampača u SMAART centar u Klokotu.

Iovacioni centar Gračanica radi non-stop od kada je pandemija počela, koristeći samo jedan štampač i volontersku pomoć za izradu 600 zaštitnih maski koje su donirane zdravstvenim ustanovama. Novi štampači znače povećanje proizvodnog kapaciteta za 300 odsto.

U međuvremenu se SMAART centar u Klokotu spremao da otvori svoja vrata za zanemarenu multietničku omladinsku zajednicu, pre nego što ih je pandemija (i zatvaranje) pogodila.

Centar vodi on-line kurseve o mentalnom zdravlju i ovom isporukom otpočeće sa proizvodnjom štitnika za lice za donaciju lokalnim apotekama i bolnicama.

Tim SMAART-a iz Klokota pregleda unutrašnje funkcionisanje 3D štampača, jednog od šest, koji će im omogućiti da krenu sa štampanjem 3D zaštitnika za lice.

Druga faza

Druga faza donacija koja će obuhvatiti 2072 paketa zaštitne opreme i 265 tableta,  počeće uskoro, dok su u toku mnoge druge aktivnosti Misije i rad na odgovoru KOVID-19. Svaki paket zaštitne opreme sastojat će se od 50 parova maski i rukavica. Paketi se doniraju kao kao direktan odgovor na znatan broj zahteva primljenih od opština.

„UNMIK sarađuje sa partnerima na pružanju podrške zajednicama kroz druge projekte - i nastaviće to da radi - kako se posledice globalne pandemije budu nastavile,“ SPGS Tanin je rekao.

UNMIK je uz narod Kosova!

SPSG Zahir Tanin poklonio je ekološku donaciju opštinskom timu Kosova Polja tokom predaje donacija opštini, prvog dana mesečne raspodele donacija.

 

Detalji o hrani i higijenskim donacijama:

12. maj 2020:

Prvi dan, 12. maj 2020:

87 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Peć, 
50 paketa hrane i 40 hhigijenskih paketa za Dečane, 
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Istok.
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Klinu, 
93 paketa hrane i 36 higijenskih paketa za Prištinu, 
50 paketa hrane i 30 higijenskih paketa za Kosovo Polje 
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Podujevo

 

13. maj 2020:

93 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Gnjilane
50 paketa hrane i 30 higijenskih paketa za Kamenicu
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Ranilug
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Novo Brdo

14. maj 2020:

Tri 3D printera i 72 pakovanja filamenta za štampanje zaštitnih maski za Gračanica Innovation Center
50 paketa hrane i 30 higijenskih paketa za Junik 
75 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Đakovicu
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Mališevo
50 paketa hrane i 40 figijenskih pkaeta za Orahovac
50 paketa hrane i 30 higijenskih paketa za Gračanicu
50 paketa hrane i 30 higijenskih paketa za Lipljan
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Štimlje
63 paketa hrane i 44 higijenskih paketa za Severnu Mitrovicu
63 paketa hrane i 44 higijenskih paketa za Leposavi

15. maj 2020

79 paketa hrane i 59 higijenskih  paketa za Južnu Mitrovicu
63 paketa hrane i 44 higijenskih paketa za Zvečan
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Štrpce
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Parteš
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Klokot
93 paketa hrane i 40 higijenskih paketa Uroševac
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Vitinu
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Kačanik
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Ðeneral Janković
Tri 3D printera i 72 pakovanja filamenata za Centar za raznolikost i razvoj manjina ,,SMAART” u Klokotu 

16. maj 2020

88 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Prizren
50 paketa hrane i 30 higijenskih paketa za Mamušu
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Suvu Reku
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Dragaš
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Srbicu
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Vučitrn
50 paketa hrane i 40 higijenskih paketa za Obilić

19. maj 2020

62 paketa hrane i 43 higijenskih paketa za Zubin Potok