SRSG STATEMENT ON RECENT ETHNICALLY MOTIVATED INCIDENTS

Mr. Zahir Tanin, Special Representative of the Secretary-General and Head of UNMIK, welcomes the condemnations and expressions of concern by Kosovo’s leaders regarding recent ethnically motivated incidents. SRSG Tanin further states "there is no place for intimidation in a democratic society. The rule of law should apply to all." He calls upon all relevant authorities to intensify their efforts to fight against impunity and bring perpetrators to justice, as a cornerstone of furthering dialogue and building trust between communities.

***

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shefi i UNMIK-ut, Zahir Tanin mirëpret dënimin dhe shprehjen e shqetësimit nga udhëheqësit e Kosovës lidhur me incidentet e fundit të motivuara etnikisht. PSSP Tanin thekson se "nuk ka vend për frikësime në një shoqëri demokratike. Sundimi i ligjit duhet të zbatohet për të gjithë". Ai i bën thirrje të gjitha autoriteteve përkatëse që të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të luftuar pandëshkueshmërinë dhe për të sjellë autorët para drejtësisë, si një gurthemel, për të çuar përpara dialogun dhe për të ndërtuar besimin mes komuniteteve.

***

G. Zahir Tanin, specijalni predstavnik generalnog sekretara i šef UNMIK-a, pozdravlja osudu i izjave kosovskih lidera kojim se izražava zabrinutost  u vezi sa nedavnim etnički motivisanim incidentima. SPGS Tanin dalje navodi "nema mesta za zastrašivanje u demokratskom društvu. Vladavina prava mora da važi za sve." On poziva sve nadležne organe da pojačaju svoje napore u borbi protiv nekažnjavanja i da privedu počinioce pravdi, kao kamen temeljac za unapređenje dijaloga i izgradnju poverenja među zajednicama.

 

For more information please contact:

Ms. Sanam Dolatshahi, Spokesperson, UNMIK

Email: dolatshahi@un.org

 Mobile: +37744151816