Forum UN-a za izgradnju poverenja na Kosovu: Razumevanje izgradnje poverenja i prelazak granica nepoverenja

4 Jun 2018

Forum UN-a za izgradnju poverenja na Kosovu: Razumevanje izgradnje poverenja i prelazak granica nepoverenja

Globalni primeri o tome kako izgraditi poverenje, uključujući i sa Bliskog istoka i Južne Amerike, razmatrani su u kontekstu nastavljanja puta Kosova ka budućnosti tokom Foruma za izgradnju poverenja na Kosovu.

Trodnevni forum, koji se održao u slovenačkoj prestonici Ljubljani, od 6. do 8. maja, bio je domaćin brojnim međunarodnim ekspertima koji su razgovarali o primerima uspešne izgradnje poverenja iz sveta u panelu koji je vodila predstavnica Generalnog sekretara i Direktorka Kancelarije Ujedinjenih Nacija u Beogradu Simona-Mirela Miculescu.

Prelazak granica nepoverenja: Iskustva iz celog sveta

Penzionisani pomoćnik Generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija, g. Julian Harston, rekao je učesnicima da je potrebno napustiti sukobljene narative, a da nerazmatranje žaljenja može postati prepreka izgradnji poverenja i mira.

Među rešenjima sa kojima se susreo u svojoj dugoj i dinamičnoj karijeri u izgradnji mira u svetu, radeći u problematičnim kontekstima kao što su Severna Irska, Čile i Argentina, on je istakao vitalnu ulogu žena u izgradnji mira - koje su često tretirane kao žrtve, pre nego agenti svoga prava. 

"Zajednički neuspeh u većini ovih procesa u rešavanju polno zasnovanih ... i pitanja aktivnog učešća se često zanemaruju. Neuspeh rešavanja nasilja nad ženama je jedan od glavnih strukturnih neuspeha većine procesa pomirenja koji su se do sada odvijali. "

Takođe je govorio o potrebi angažovanja društva 'odozdo' kao i o davanju prioriteta pričanju istine, reparaciji, pravdi i isceljenju.

Gospođa Nagvan Abdelmaboud Mohamed Soliman iz Evropskog univerzitetskog instituta govorila je o svom iskustvu u radu na pomirenju i miru hrišćanskih i muslimanskih zajednica u Južnom Egiptu koristeći medij pričanja priča.

Ona je ukazala na važnost korištenja višedimenzionalnog pristupa koji rešava i prilagođava socijalne, ekonomske i verske razlike. Kao jedan od važnih aspekata izgradnje poverenja, istakla je značaj sigurnog prostora gde se pripadnici različitih zajednica mogu okupiti i sigurno stupiti u interakciju i podeliti svoje priče.

Zamenik specijalnog Generalnog sekretara i predstavnika Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Christopher Coleman govorio je sa pozicije njegovog dugogodišnjeg iskustva upravljanja konfliktima, govoreći učesnicima: "Sukob između identitetskih grupa gotovo nikad nije onakav kako to izgleda na površini".

On je istakao četiri glavna faktora koji su imali tendenciju da spreče izgradnju trajnog poverenja: senka prošlosti koja je i dalje prisutna; širi geopolitički kontekst koji nije povoljan za izgradnju poverenja; ekonomija koja zadržava razvoj; i slabe institucije koje nisu podobne za integraciju, sputane problemima kao što su korupcija, nedostatak kapaciteta ili nespremnost za integraciju.

Renata Avila, viša savetnica za digitalna prava, Fondacije World Wide Web, govorila je o potencijalnoj moći korišćenja tehnoloških alata, kao što je veštačka inteligencija (AI) u rešavanju konflikata i predviđanju konflikata.

Razumevanje izgradnje poverenja - prelazak granica nepoverenja na Kosovu

Drugi panel, koji je vodio šef Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS), ambasador Jan Braathu, fokusirao se na kontekst Kosova i dao je platformu za istaknute lokalne glasove.

Direktorka Centra za istraživanje, dokumentaciju i objavljivanje, Besa Kabashi Ramaj je rekla učesnicima da njen centar za istraživanje predlaže korake ka prevazilaženju percepcija i mitova identiteta uključivši efikasnu vladavinu prava, bolju saradnju i koordinaciju između pravosuđa i policije i dalju izgradnju kapaciteta.

“Ispitanici se uglavnom vode mitovima jednih o drugima. Međutim, navodeći njihove neposredne potrebe, svi su naveli praktične zahteve kao što su zapošljavanje, razvoj i jednak tretman ili jednaka pravda. Tri pitanja koja su svojim odgovorima ujedinila sve ispitanike su: otvorenost, optimizam i poverenje. "

Kosovski komesar za jezike Slaviša Mladenović diskutovao je o ulozi jezika u doprinosu međusobnom poverenju i kako lokalne institucije imaju ključnu ulogu u izgradnji poverenja, posebno u domenu pružanja usluga na svim službenim jezicima.

Istaknuta novinarka Una Hajdari, osvrnula se na posebnu ulogu medija u približavanju zajednica, i na ograničenu saradnju između srpskih i albanskih novinara.

"Biti u društvu na Kosovu gde smo još uvek u sred svih ovih procesa koji nisu rešeni, novinari i mediji moraju biti posebno pažljivi na koji način izveštavaju - ne zbog etničkih problema, već zbog činjenice da toliko toga još nije jasno ".

Bavilo se i sa posebnom ulogom žena i mladih. Izvršna direktorka NVO Mundezije, Hasime Tahiri Hasani iz Mitrovice podelila je iskustva žena civilnog društva koje pomažu u izgradnji poverenja i mira.

"Broj zvanično uključenih žena u proces izgradnje mira je i dalje veoma nizak", rekla je ona.

"Volela bih da pomenem i vitalni značaj NVO u izgradnji poverenja i mira. Najnoviji projekat koji sprovodimo zajedno sa NVO sa severa Mitrovice. Projekat je inicijativa žena iz Mitrovice za izgradnju poverenja, što je pozitivan primer kako se žene iz različitih zajednica okupljaju kako bi razgovarale o zajedničkim izazovima, poput političkog učešća, imovinskih prava i ekonomskog osnaživanja. "

Aktivistkinja NVO Milica Andrić pogledala je u budućnost tako što je govorila o nedostatku vere kod mladih u mirnu koegzistenciju i o ograničenju kontinuiranog fokusiranja na ratne priče. Međutim, govorila je o pozitivnim primerima koji već postoje na Kosovu i zvuče kao optimizam neispričanog dobra koje donose. 

"Postoji drugačiji kontekst na Kosovu, tako da bi sada mogli da počnemo da kreiramo drugačija, više pozitivna sećanja. Ali da bi se to dogodilo, oni ljudi koji su preživeli rat takođe bi trebali da pokušaju da se sete nekih pozitivnijih stvari koje su se dešavale u društvu pre rata ".