Arkiva e monitorimit të mediave

Këtu mund ta gjeni arkivën e Monitorimit të Mediave që nga viti 1999.

Vërejtje: Arkiva e monitorimit te mediave eshte ne gjuhën angleze

Aktualisht po punojmë në azhurnimin e bazës së të dhënave.

Sqarim:

Përmbledhjet tona të mediave përfshijnë artikuj të përzgjedhur nga mediat vendore me qëllim të informimit të personelit të OKB-së.

Shpërndarja publike e raporteve tona të mediave është shërbim i ofruar nga UNMIK-u dhe përzgjedhja e artikujve për përkthim është ekskluzive, dhe përmbajtja nuk përfaqëson gjë tjetër përveç përzgjedhje të artikujve që mund të jenë me interes për lexuesit e Kombeve të Bashkuara.

Përfshirja e artikujve në këto përmbledhje nuk nënkupton përkrahje nga UNMIK-u.

Shkarko arkivën e shënimeve nga Konferencat për Shtyp nga viti 2000 deri më 2008

 

Për të shkarkuar headlines në zip format në bazë të vitit kliko në vegëzat në vijim.

 
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
 
ose
 

Kërko Raportet e Mediave: përdor opsionin “search” në fillim të faqes

Kërko sipas Datës: shëno periudhën e caktuar duke përdorur filtrin në vijim