Vegëzat e dobishme

UNMIK-u nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të jashtme të internetit. 

Këto vegëza ofrohen si burim. Vegëzat e jashtme nuk pasqyrojnë pikëpamjet ose mendimet e Kombeve të Bashkuara, UNMIK-ut apo të punonjësve të tij.   

Agjencitë e Kombeve të Bashkuara

Vegëzat e tjera

 

Arkivat e UNMIK-ut në internet