Si mund të na gjeni

UNMIK

 

Zona Industriale

10 000 Prishtinë

Kosovë

 

http://www.unmik.unmissions.org

Numri i telefonit: +381 38 504 604 4000

 

Për ta thirrur në UNMIK, mund të telefononi në +38 504 604 dhe numrin personal katër-shifrorë.

Nëse e keni numrin personal të personit të caktuar, mund t’i zëvendësoni katër numrat e fundit me numrin direkt personal.