Artikuj të lajmeve

Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP), z. Zahir Tanin (i dyti ne te majtë) ne takim me Kryeprokurorin David Schwendiman (i dyti ne te djathte).  ©UNMIK Photo by: Arton Muçolli

Faqet