NGRITE ZËRIN SOT PËR TË DREJTAT E DIKUJT: VIDEO MESAZH NGA KOMISIONERI I LARTË I OKB-SË PËR TË DREJTAT E NJERIUT

10 Dhj 2016

NGRITE ZËRIN SOT PËR TË DREJTAT E DIKUJT: VIDEO MESAZH NGA KOMISIONERI I LARTË I OKB-SË PËR TË DREJTAT E NJERIUT

Dita për të Drejtat e Njeriut: Ngrite zërin sot për të drejtat e dikujt

Më 10 dhjetor, Zyra për të Drejtat e Njeriut e Kombeve të Bashkuara shënon Ditën për të Drejtat e Njeriut 2016 duke lansuar fushatën globale “Ngrite zërin sot për të drejtat e dikujt.”

Ashtu si thotë Zeid Ra’ad Al Hussein, Komisioner i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut: “Kjo nuk është vetëm edhe një fushatë. Kjo është një e domosdoshme. Me vlerat globale nën sulm, ne duam të ftojmë njerëzit të përdorin të drejtat e tyre për të mbrojtur të drejtat e dikujt.”

Fushata “Ngrite Zërin”, e cila do të jetë aktive gjatë gjithë vitit 2017, është një thirrje për njerëzit në të gjithë botën për të ngritur zërin për të drejtat e njeriut kudo - në vendin e punës, në fushën e sportit, në shkollë, në rrugë. Ne shpresojmë të inkurajojmë dhe shfaqim atë që secili prej nesh mund të bëjë për të ngritur zërin për ata që janë të ngacmuar, keqtrajtuar ose diskriminuar.

Shikoni këtu video mesazhin nga Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut:

Lexoni transkriptin e plotë të deklaratës në shqip.

Zeid Ra'ad Al Hussein - UN High Commissioner for Human Rights

Read the full transcript of the statement here